Thông tin liên hệ

Điện thoại: 09.4646.9797

Email: congtyvesinhbinhduong@gmail.com

Web: binhduongco.comvesinhbinhphuoc.com

Địa chỉ: 393 Nguyễn Huệ, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước