vệ sinh công nghiệp Bình Phước

I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Ưng ý mới tính phí
  • Sạch sẽ, an toàn
  • Thi công đúng giờ, hiệu quả

II. nhân viên chuyên nghiệp

  • Nhân viên được trang bị đầy đủ đồng phục công ty, bảo hộ lao động
  • Nhân viên được mua bảo hiểm tai nạn 24/24
  • Nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp
  • Nhân viên nhiệt tình, chuyên cần.
Banner

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ TÀI SẢN

  • Bảo hiểm hỏng và đổ vỡ: trong trường hợp nhân viên vệ sinh làm hư hỏng, vỡ đồ của Khách hàng. 
  • Đền bù tài sản mất cắp: Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc nhân viên giúp việc lấy trộm đồ của Khách hàng.